Beklædningsdesigner og Tekstilhåndværkerskolen

Vil du være med til at skabe morgendagens mode?

Så tag en uddannelse som Beklædningsdesigner, Modelkonstruktør og Dameskrædder ved Tekstilhåndværkerskolen!

Det er ikke nok at have en masse gode idéer. Eller være glad for at sy. Du skal også kende håndværket- fra bunden.

Tekstilhåndværkerskolen tilbyder en to-årig uddannelse, hvor du får mulighed for at lære alt det grundlæggende indenfor Beklædningsdesign, Modelkonstruktion og Dameskrædderi.
I det rigtige sammenspil er de tre elementer forudsætningen for at skabe beklædning af høj standard.

Er du interesseret i ovennævnte kan du på denne hjemmeside læse mere om skolen og om uddannelsen til Beklædningsdesigner, Modelkonstruktør og Dameskrædder.

Tekstilhåndværkerskolens formål er at give en kort videregående uddannelse indenfor Beklædningsdesign, modelkonstruktion og dameskræderi med fokus på de håndværksmæssige færdigheder og et spændende design.

Uddannelsen er 2-årig og SU-godkendt.

Skolen har eksisteret siden 1980 og er beliggende i Nørregade i Aalborgs midtby med kort afstand til buslinier, tog og parkeringspladser.

Huset har nyindrettede og veludstyrede lokaler på ca. 230m2, fordelt på undervisningslokaler, kantine med mere. Der er plads til cirka 30 studerende.

Alle aktuelle undervisningsmidler og -maskiner forefindes i rigelig mængde og hver elev har en symaskine til rådighed på skolen under hele uddannelsesforløbet.  Ligeledes er der en fælles elevcomputer med gratis adgang til internettet, en farveprinter /-scanner og en elevtelefon.

Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold

Her kan du læse om:  – Undervisningens indhold

– Undervisningens faglige indhold

– Afsluttende eksamen

– Erhvervspraktik

 

Undervisningens indhold:

Indholdet af undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem grundlæggende teori, praktisk konstruktion, modelarbejde og syning.

Undervisningen er meget individuel og tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Det betyder også, at der er plads til særlige ønsker – eksempelvis hvis du ønsker at dygtiggøre dig ud over det pensum, der er fastlagt.

Der lægges vægt på, at den enkelte elev i størst muligt omfang får styrket sin kreativitet og oplever sammenhæng i processen fra idé til færdigt kvalitetsarbejde.

Undervisningens faglige indhold:

Undervisningen omfatter hovedfaget, som er konstruktion og syning af alle former for damebeklædning – med særlig fokus på pasform, spændende snit og forarbejdning.

Du får desuden et overordnet kendskab til konstruktion af herre- og børnetøj.

Desuden vil du møde en række tillægsfag.

Under uddannelsen fungerer du som din egen model – du har dog frihed til at vælge en anden person som din model.

Undervisningen er baseret på dine egne idéer under hensynstagen til pensum. Den professionelle lærerstab bidrager med impulser og inspiration fra den internationale modeverden.

Lærerstaben består af skolens faste lærere og af en række gæstelærere.

Afsluttende eksamen:

Der afsluttes med en eksamen, hvor din opgave vil blive bedømt af eksterne censorer efter den nye 7-trins skala.

Efter eksamen vil du have titlen Beklædningsdesigner, Modelkonstruktør og Dameskrædder og være berettiget til at blive medlem af Teknisk Landsforbund og til optagelse i A-kasse.

Erhvervspraktik:
Som et led i uddannelsen indgår et individuelt tilrettelagt praktikophold.
Formålet er at øge kendskabet til det virkelige arbejdslivs udfordringer efter skolen.

Hovedfag

Hovedfag

Hovedfagene har som mål at give dig en grundig uddannelse indenfor Beklædningsdesign, Modelkonstruktion og Dameskrædderi igennem arbejde med opgaver af stadigt stigende sværhedsgrad.

Hvert semester består af forskellige emner, hvor der tegnes grundforme i 1/4 mål (af naturlig størrelse). Forskellige modeller og snitformer optegnes og du konstruerer og syer
i naturlig størrelse indenfor de nævnte emner. Der arbejdes med måltagning og tilretning til forskellige figurtyper.

Finessesyning: Ved hjælp af relevante syprøver opøves syteknikker til alle emner.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Enkelt snit Kjoler Raglan- / tillagt ærme Habitjakker
Nederdel Bluse Flagermusærmer Vindjakker
Bukser Krave Kimonoærmer Frakker
Selskabstøj
Børnetøj
Korset
BH-Corsage
Drapering
Herretøj
(udleveres som kompendie)
På 1, 2 og 3 semester skal der afleveres et vist antal obligatoriske opgaver, bestående af en arbejdsmappe og en færdig model, som vises for hele skolen. Arbejdsmappen og den færdige model bedømmes internt og evalueres.

På 3. og 4. semester arbejdes der blandt andet med mere avancerede metoder til konstruktion og syning af blandt andet Haute-Couture modeller, habitjakker og frakker. Der arbejdes målbevidst med at opøve den faglige selvstændighed. 

4. semester afsluttes med en eksamensopgave, der bedømmes eksternt efter 13-skalaen.

Hvert emne afsluttes med en opgave. Du afleverer en færdig model og arbejdsmappe til intern bedømmelse. Dit arbejde evalueres.

Praktiske oplysninger

Optagelse: Skoleåret starter midt i august og slutter i slutningen af juni med start af nye hold til august og til februar, men optagelse på skolen sker løbende.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse på skolen.

Forventninger til dig:

 • Du er engageret og interesserer dig oprigtigt for faget.
 • Er indforstået med hjemmearbejde – særligt i tiden op til aflevering af de store opgaver.
 • Du er aktivt medvirkende i skolens udstillinger og modeshows, hvor du er parat til at fremvise det tøj, du selv har syet.

Optagelseskrav: Folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Fremmedsprogede elever skal have bestået almenprøve 2.
Vi anbefaler, at du besøger skolen og får en snak med skolens ledelse – og en rundvisning – inden endelig optagelse.

Undervisningstider: Der undervises 26 timer pr. uge. Undervisningstiden er mandag og onsdag kl. 8.00-14.45 – tirsdag og torsdag kl. 8.00-13.50.
Skolen er mandag til torsdag åben til kl. 15.30, hvor skolens faciliteter må benyttes.
Fredag er fast hjemmearbejdsdag.

Finansiering: Der er mulighed for at få SU til uddannelsen. For yderligere information om økonomiske støttemuligheder kontakt Tekstilhåndværkerskolen.

Jobmuligheder:
Vores elever får typisk jobs indenfor modelskrædderi, som controller eller eksempelvis ved teater, andre skaber deres egen fremtid og starter egen virksomhed.

Du kan også bruge uddannelsen som springbræt til en videregående uddannelse.
Med et VoksenPædagogisk Grundkursus kan du eksempelvis undervise i syning og tilskæring på produktionsskole, højskole, aftenskole, daghøjskole og forskellig typer voksenundervisning.
– Og tager du kursus i CAD/CAM tilskærersystem, kan du få arbejde indenfor konfektion.

Undervisning

Undervisning:

Uddannelsen er opdelt i fire semestre af hvert et halvt års varighed.

Der undervises 26 timer per uge fordelt som følger:

            – mandag og onsdag kl.08.00 – 14.45
            – tirsdag og torsdag kl. 08.00 – 13.50

Ud over undervisningen skal der beregnes tid til hjemmearbejde, og der skal påregnes en samlet arbejdsuge på minimum 37 timer.

Ferieperioder følger folkeskolens ferier.
Mødepligt:

Der er naturligvis mødepligt til undervisningen!Er du forhindret, skal der meldes afbud.For at blive indstillet til eksamen, skal du have gennemført minimum 80% af undervisningen tilfredsstillende.

Økonomi under uddannelsen:

Undervisningsafgiften: 1.februar 2011 er den 4.900,- pr. måned.

Der er sammenlagt 10 betalingsmåneder pr. år.

Der er mulighed for at få tildelt SU til uddannelsen og for SU-modtagere ydes et stipendium på p.t. kr. 2141- pr. måned i 12 måneder pr. år til delvis dækning af undervisningsafgiften.
Læs mere på: www.su.dk
Der er også mulighed for at tage uddannelsen som led i en handlingsplan eller revalidering – spørg på Arbejdsformidlingen eller din sagsbehandler.

Der betales ikke depositum ved optagelse.

Opsigelsesvarsel er 1 måned (gældende fra den 1. i kommende måned).

Du skal selv betale for de materialer, du bruger under uddannelsen i form af fotokopier, nødvendige materialer til tillægsfagene, stof, almindeligt sygrej og lignende. Her må du regne med ca. kr. 800,- pr. måned.

Der udstedes et rabatkort, som giver dig 10% rabat i visse stofforretninger og boghandlere.

Jobmuligheder:
Elever med en eksamen fra Tekstilhåndværkerskolen får typisk job indenfor:
 • modelskrædderi
 • teaterskrædderi
 • i stofforretninger
 • flere tager et iværksætterkursus og skaber deres egen fremtid med egen virksomhed
 • flere bruger uddannelsen som et springbræt til en videregående uddannelse indenfor fagområdet
 • med et voksenpædagogisk grundkursus kan du eksempelvis undervise i syning og tilskæring på produktionsskoler, højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og forskellige typer voksenundervisning
 • som controller
 • med et kursus i CAD/CAM tilskærersystem, kvalificeres du til at arbejde indenfor konfektion
Elever med en eksamen fra Tekstilhåndværkerskolen får typisk job indenfor:
 • Beklædnings design
 • Modelkonstruktør
 • Skrædder med arbejde fortrinsvis i skrædderier, systuer eller beklædningsindustrien
 • Teaterskrædderi
 • Modelskrædderi
 • Kostumier til teater og film
 • Detailhandel med metervarer
 • Selvstændig skrædderi/systue
 • Selvstændig
 • Designvirksomhed/UNIKA-design
 • Tekstil- og beklædningsindustrien
 • Mere at vide: Textilbranchen: www.tl.dk
 • Second-hand forretninger, med rekonstruktion og design-upgrade
 • Beklædnings og moderelaterede
 • Stillinger i detailhandlen
 • Mode-, bolig- og livsstilbranchen
 • Tekstilindkøber
 • Sælger i tekstil/beklædningsbranchen Lærer og/eller formidler i tekstil/beklædningsfag: hvid overbygning med voksenpædagogisk grundkursus som faglærer på efterskoler, højskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, aftenskoler, privatskoler, håndarbejdsskoler, aktivitetscentre, fritidsundervisning, voksenuddannelsescentre, tekstilværksteder o.l.
 • Optagelse:
  Kontakt skolen og få tilsendt ansøgningsskema eller downloades fra her fra hjemmesiden.
  Tekstilhåndværkerskolen starter hold midt i august og til februar.
  Optagelse sker på baggrund af en personlig samtale.
  Svar på optagelse sker snarest efter den personlige samtale.
  Optagelseskrav:
  • Har en grundviden svarende til folkeskolens 9. eller 10. klasse og være fyldt 18 år.
  • Er interesseret i faget, som kræver stor seriøsitet og entusiasme.
  • Skal være dansktalende.

  Indkaldes til en personlig samtale, hvor formålet er at høre om dine planer med uddannelsen og dine kvalifikationer. Medbring eksamensbeviser og hvad du evt. tidligere har syet eller tegnet.

  Vi vil vejlede om uddannelsens indhold og give dig en rundvisning på skolen.

  Ansøgningsskema rekvireres under punktet kontakt, eller downloades her.

  Forventninger til dig:

  For at du kan få det rette udbytte af uddannelsen, er det vigtigt at du kan leve op til følgende forventninger:

  • Du er engageret og interesserer dig oprigtigt for faget.
  • Er indforstået med hjemmearbejde – især i tiden op til aflevering af de store opgaver.
  • Du er aktivt medvirkende i skolens udstillinger og modeshows, hvor du er parat til at fremvise det tøj, du selv har syet.
  • Du er indforstået med, at studiet er et fuldtidsstudie, og at der i perioder kræves mere end hvad der svarer til en normal arbejdsuge. Vi tilstræber at holde os indenfor en arbejdsbyrde på 37 timer om ugen.