Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold

Her kan du læse om:  – Undervisningens indhold

– Undervisningens faglige indhold

– Afsluttende eksamen

– Erhvervspraktik

 

Undervisningens indhold:

Indholdet af undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem grundlæggende teori, praktisk konstruktion, modelarbejde og syning.

Undervisningen er meget individuel og tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Det betyder også, at der er plads til særlige ønsker – eksempelvis hvis du ønsker at dygtiggøre dig ud over det pensum, der er fastlagt.

Der lægges vægt på, at den enkelte elev i størst muligt omfang får styrket sin kreativitet og oplever sammenhæng i processen fra idé til færdigt kvalitetsarbejde.

Undervisningens faglige indhold:

Undervisningen omfatter hovedfaget, som er konstruktion og syning af alle former for damebeklædning – med særlig fokus på pasform, spændende snit og forarbejdning.

Du får desuden et overordnet kendskab til konstruktion af herre- og børnetøj.

Desuden vil du møde en række tillægsfag.

Under uddannelsen fungerer du som din egen model – du har dog frihed til at vælge en anden person som din model.

Undervisningen er baseret på dine egne idéer under hensynstagen til pensum. Den professionelle lærerstab bidrager med impulser og inspiration fra den internationale modeverden.

Lærerstaben består af skolens faste lærere og af en række gæstelærere.

Afsluttende eksamen:

Der afsluttes med en eksamen, hvor din opgave vil blive bedømt af eksterne censorer efter den nye 7-trins skala.

Efter eksamen vil du have titlen Beklædningsdesigner, Modelkonstruktør og Dameskrædder og være berettiget til at blive medlem af Teknisk Landsforbund og til optagelse i A-kasse.

Erhvervspraktik:
Som et led i uddannelsen indgår et individuelt tilrettelagt praktikophold.
Formålet er at øge kendskabet til det virkelige arbejdslivs udfordringer efter skolen.