Undervisning

Undervisning:

Uddannelsen er opdelt i fire semestre af hvert et halvt års varighed.

Der undervises 26 timer per uge fordelt som følger:

            – mandag og onsdag kl.08.00 – 14.45
            – tirsdag og torsdag kl. 08.00 – 13.50

Ud over undervisningen skal der beregnes tid til hjemmearbejde, og der skal påregnes en samlet arbejdsuge på minimum 37 timer.

Ferieperioder følger folkeskolens ferier.
Mødepligt:

Der er naturligvis mødepligt til undervisningen!Er du forhindret, skal der meldes afbud.For at blive indstillet til eksamen, skal du have gennemført minimum 80% af undervisningen tilfredsstillende.

Økonomi under uddannelsen:

Undervisningsafgiften: 1.februar 2011 er den 4.900,- pr. måned.

Der er sammenlagt 10 betalingsmåneder pr. år.

Der er mulighed for at få tildelt SU til uddannelsen og for SU-modtagere ydes et stipendium på p.t. kr. 2141- pr. måned i 12 måneder pr. år til delvis dækning af undervisningsafgiften.
Læs mere på: www.su.dk
Der er også mulighed for at tage uddannelsen som led i en handlingsplan eller revalidering – spørg på Arbejdsformidlingen eller din sagsbehandler.

Der betales ikke depositum ved optagelse.

Opsigelsesvarsel er 1 måned (gældende fra den 1. i kommende måned).

Du skal selv betale for de materialer, du bruger under uddannelsen i form af fotokopier, nødvendige materialer til tillægsfagene, stof, almindeligt sygrej og lignende. Her må du regne med ca. kr. 800,- pr. måned.

Der udstedes et rabatkort, som giver dig 10% rabat i visse stofforretninger og boghandlere.

Jobmuligheder:
Elever med en eksamen fra Tekstilhåndværkerskolen får typisk job indenfor:
 • modelskrædderi
 • teaterskrædderi
 • i stofforretninger
 • flere tager et iværksætterkursus og skaber deres egen fremtid med egen virksomhed
 • flere bruger uddannelsen som et springbræt til en videregående uddannelse indenfor fagområdet
 • med et voksenpædagogisk grundkursus kan du eksempelvis undervise i syning og tilskæring på produktionsskoler, højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og forskellige typer voksenundervisning
 • som controller
 • med et kursus i CAD/CAM tilskærersystem, kvalificeres du til at arbejde indenfor konfektion
Elever med en eksamen fra Tekstilhåndværkerskolen får typisk job indenfor:
 • Beklædnings design
 • Modelkonstruktør
 • Skrædder med arbejde fortrinsvis i skrædderier, systuer eller beklædningsindustrien
 • Teaterskrædderi
 • Modelskrædderi
 • Kostumier til teater og film
 • Detailhandel med metervarer
 • Selvstændig skrædderi/systue
 • Selvstændig
 • Designvirksomhed/UNIKA-design
 • Tekstil- og beklædningsindustrien
 • Mere at vide: Textilbranchen: www.tl.dk
 • Second-hand forretninger, med rekonstruktion og design-upgrade
 • Beklædnings og moderelaterede
 • Stillinger i detailhandlen
 • Mode-, bolig- og livsstilbranchen
 • Tekstilindkøber
 • Sælger i tekstil/beklædningsbranchen Lærer og/eller formidler i tekstil/beklædningsfag: hvid overbygning med voksenpædagogisk grundkursus som faglærer på efterskoler, højskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, aftenskoler, privatskoler, håndarbejdsskoler, aktivitetscentre, fritidsundervisning, voksenuddannelsescentre, tekstilværksteder o.l.
 • Optagelse:
  Kontakt skolen og få tilsendt ansøgningsskema eller downloades fra her fra hjemmesiden.
  Tekstilhåndværkerskolen starter hold midt i august og til februar.
  Optagelse sker på baggrund af en personlig samtale.
  Svar på optagelse sker snarest efter den personlige samtale.
  Optagelseskrav:
  • Har en grundviden svarende til folkeskolens 9. eller 10. klasse og være fyldt 18 år.
  • Er interesseret i faget, som kræver stor seriøsitet og entusiasme.
  • Skal være dansktalende.

  Indkaldes til en personlig samtale, hvor formålet er at høre om dine planer med uddannelsen og dine kvalifikationer. Medbring eksamensbeviser og hvad du evt. tidligere har syet eller tegnet.

  Vi vil vejlede om uddannelsens indhold og give dig en rundvisning på skolen.

  Ansøgningsskema rekvireres under punktet kontakt, eller downloades her.

  Forventninger til dig:

  For at du kan få det rette udbytte af uddannelsen, er det vigtigt at du kan leve op til følgende forventninger:

  • Du er engageret og interesserer dig oprigtigt for faget.
  • Er indforstået med hjemmearbejde – især i tiden op til aflevering af de store opgaver.
  • Du er aktivt medvirkende i skolens udstillinger og modeshows, hvor du er parat til at fremvise det tøj, du selv har syet.
  • Du er indforstået med, at studiet er et fuldtidsstudie, og at der i perioder kræves mere end hvad der svarer til en normal arbejdsuge. Vi tilstræber at holde os indenfor en arbejdsbyrde på 37 timer om ugen.